fbpx

Jak produkuje się skórę?

WYPRAWA SKÓR NATURALNYCH

Głównym etapem procesu wyprawiania skóry jest garbowanie, które polega na zastosowaniu odpowiednich garbników, najczęściej roślinnych lub chromowych. Znane są też inne metody garbowania, m.in. solami glinu, siarkowe, tłuszczowe lub kombinowane.

Zanim dojdzie do garbowania, należy przygotować skórę do tego procesu. Następnie, już po garbowaniu właściwym, konieczne jest wykończenie skóry, by nabrała odpowiedniego wyglądu estetycznego.

Schemat wyprawy skór naturalnych składa się więc zasadniczo z trzech etapów. W zależności od rodzaju skóry oraz od jej końcowego przeznaczenia, do procesu mogą zostać dodane inne czynności.

Przygotowanie skóry do garbowania

Jest to wstępny proces oddziaływania chemicznego i mechanicznego na surową skórę. Przeprowadza się go w roztworach wodnych – stąd często mówi się o tzw.“warsztacie wodnym”.

CO WYKONUJE SIĘ NA ETAPIE WARSZTATU WODNEGO?

  • moczenie – oczyszczanie
  • otwarcie struktury skóry (popkowanie i wapnienie)
  • odwłasianie
  • mizdrzenie
  • dwojenie
  • oczyszczanie + odwapnianie i odtrawianie

Efektem końcowym procesu jest tzw. “golizna”, czyli skóra przygotowana do garbowania.

Garbowanie

GARBOWANIE ROŚLINNE – garbniki roślinne uzyskuje się w wyniku ługowania wodą rozdrobnionego drewna, kory lub owoców drzew zawierających substancje garbujące. Roztwory wodne garbników to tzw. brzeczki garbarskie.

GARBOWANIE SYNTETYCZNE – garbniki otrzymuje się w wyniku syntezy prostych związków aromatycznych.

GARBOWANIE CHROMOWE – jest to obecnie najpopularniejsza technologia garbowania, zwłaszcza w przypadku skór miękkich

Związki chromu trójwartościowego + zasada tworzą zasadowy związek chromu.

ETAPY PROCESU GARBOWANIA

JAK NAZYWAJĄ SIĘ NARZĘDZIA DO WYPRAWY SKÓRY?

Doły garbarskie; Bębny obrotowe – odpowiadają między innym za proces wapnienia; Cytroki – koryta z drewna w kształcie półbeczki cylindrycznej; Mieszalniki i pralnice.

Wykończenie skór (kondycjonowanie)

Ten etap decyduje o ostatecznym wyglądzie produktu. Skóra po wygarbowaniu jest sztywna, twarda i łamliwa. Ma też bardzo nieprzyjemny zapach.

Wykończenie ma na celu uzyskanie odpowiedniego wyglądu estetycznego skóry. W tym celu skóry galanteryjne często barwi się w różnych kolorach przez natryskiwanie lica skóry przy użyciu pistoletu. Skórę następnie ”deseniuje się”, czyli przy użyciu różnych wzorów deseniuje się skórę w prasie. Na koniec powierzchnię skóry natryskuje się farbą połyskową lub lakierem.

Na etapie wykończenia podejmuje się więc dwojakiego rodzaju działania:

(A) – Procesy chemiczne (barwienie, natłuszczanie, nakładanie farb kryjących, itp.)

(B) – Obróbka mechaniczna skór (min. wyżymanie, struganie, wymywanie, suszenie)

Koszyk